HOOFDPAGINA      

dinsdag 14 januari 2014

De timing van de Betuwelijn is een oranje-blunder

Al jaren ligt er een mooie goederenspoorlijn van Rotterdam naar Zevenaar, vlakbij de Duitse grens. In 2007 is de lijn in gebruik genomen, maar de capaciteit wordt maar voor 65% benut en van 2015 tot  2022 naar verwachting nog maar voor 30%.
De oorzaak is, dat Duitsland in 2015 pas begint aan de aansluiting van het Duitse spoor op de Betuwelijn. Door de werkzaamheden die dat meebrengt is vervoer vanaf Zevenaar Duitsland in blijkbaar niet mogelijk gedurende deze 7 jaar.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Duitsland deze aansluiting in 2003 gereed was. Waarom het allemaal zo vertraagd is aan Duitse kant, is niet duidelijk maar een feit is, dat met de planning is geblunderd door het oranjebewind en dat de overeenkomsten met Duitsland niet goed zijn vastgelegd.

Normaliter had een schadeloosstelling contractueel geregeld moeten worden tussen beide partijen bij niet of niet tijdig nakomen van toezeggingen. Blijkbaar is dat achterwege gebleven.
Op zich is de Betuwelijn uitstekend en versterkt het onze positie ten opzichte van Duitsland en van Rotterdam ten opzichte van Antwerpen, maar met de aanleg en exploitatie is geblunderd door het oranjebewind, waardoor het de Nederlandse belastingbetalers onnodig veel geld kost.
De planning van de werkzaamheden aan Duitse en Nederlandse kant hadden beter op elkaar moeten worden afgestemd en contractueel moeten worden vastgelegd met boeteclausules.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten