HOOFDPAGINA      

woensdag 26 juni 2013

Van het degelijke Drees/Oranje bewind naar de labiele situatie van na 2000

Geen heden zonder verleden. In 1948 trad Juliana aan als koningin en werd Drees de minister-president voor 10 jaar.
Het was een goed werkende combinatie, die de basis legde voor het Nederland van na de Tweede wereldoorlog. Een stabiel en sociaal/liberaal land, waar best te leven viel.
In mei 1988 overleed Drees op 102 jarige leeftijd. Hij was en is eigenlijk nog altijd de verpersoonlijking van de minister-president, een functie die in 1945 werd ingevoerd en in 1983 in de Grondwet werd opgenomen.

De 'oranjegekte' begon ook in 1988 en wel voor het eerst zichtbaar tijdens het EK voetbal in juni van dat jaar. Vroeger zag je hier en daar een oranje petje of sjaal bij het voetbal, vanaf 1988 is het een idiote oranje-sekte in mijn beleving, die doet denken aan de lieden van de hare krishna sekte in hun oranje gewaden.

Het begin van die 'oranjegekte' zo vlak na het overlijden van Drees, was geen toeval. Van Oranje Nassau probeerde direct na de dood van Drees, de macht naar zich toe te trekken, door de minister-president te vergeten en te vervangen door een 'premier'. De reden is natuurlijk het woord President in de titel minister-president. Van Oranje Nassau had donders goed in de gaten, dat het de opstap was naar de Republiek Nederland met een President.

Een Van Oranje Nassau had het goed gezien. Het overlijden van Drees betekende, dat het Drees/Oranje bewind niet meer werkte. De Balkanoorlogen braken kort erna uit en een gevolg daarvan was, dat op 14 september 2000 door mij, met nog iemand, de Republikeinse Moderne Partij werd opgericht, zodat de minister-president blijft en er een President aan wordt toegevoegd.
In artikel 2 van onze statuten staat onze doelstelling:
  • De vereniging heeft ten doel de verwezenlijking van een parlementaire republiek met een gekozen president
Sinds de RMP bestaat, zaten 6 achtereenvolgende regeringen de 4 jaar niet uit en dat is zeer schadelijk voor het land. Van Oranje Nassau zorgt alleen maar voor Van Oranje Nassau en geeft burgers lintjes en bevoorrechte posities en euro's voor steun aan hun familie.

Drees was sociaal ingesteld, hij zorgde voor zichzelf èn voor het volk op een degelijke, sobere en eerlijke wijze.
Het disfunctioneren van het huidige oranje bewind is te uitgebreid om op te noemen. Wat opvalt is de corruptie, de veelheid aan waardeloze wetten, het gebrek aan autoriteit van de staat en de overbevolking.

Het Nederlandse volk zal gewoon voor zichzelf moeten zorgen, zo 85% van de landen op de wereld dat doet en dat betekent een Republiek en een President kiezen.
Als u dat met mij eens bent word dan LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten