HOOFDPAGINA      

zaterdag 4 mei 2013

W-A v. Oranje Nassau en Rutte moeten Weekers ontslaan

In de huidige Grondwet staat dit:
"Artikel 47 Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend."
 "Artikel 48 Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend."

Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft dermate zijn plicht verzuimd, dat hij op staande voet moet worden ontslagen. De hiervoor genoemde artikelen 47 en 48 van de Grondwet schrijven voor, dat Willem-Alexander van Oranje Nassau en Mark Rutte Weekers kunnen ontslaan via een "koninklijk besluit" door hun beide getekend. Beide heren doen dat niet en ook dat is plichtsverzuim.

Weekers was al een jaar op de hoogte van de grootschalige oplichterspraktijken door Bulgaren, Polen en andere buitenlanders met toeslagen van de Nederlandse staat en heeft er niets aan gedaan. Bovendien gaat hij glashard staan liegen, dat hij het niet wist terwijl de Avakabo bewijzen heeft, dat hij het wél wist. Het plichtsverzuim van Weekers gaat ons, als belastingbetalers, 3 miljard kosten is de raming.

Willem-Alexander van Oranje Nassau pleegt al plichtsverzuim tegen Artikel 74 van de Grondwet, dat luidt: "De Koning is voorzitter van de Raad van State." De RvS vergadert een hele dag per week en slechts een dag per jaar zal hij, in navolging van zijn voorgangers sinds 1848, de RvS voorzitter voor een half uurtje of zo, om zo voor de vorm aan artikel 74 te voldoen. Ik noem dat plichtsverzuim en heb dat aangekaart bij de minister-president , maar die weigert er wat aan te doen evenals de Tweede Kamer en ook dat is plichtsverzuim.

Willem-Alexander van Oranje Nassau maakte al een valse start, door in zijn eerste zin te hakkelen op het bordes op de Dam op 30/4/2013. Nu verzuimt hij gewoon zijn taak, door het land te laten zitten met een waardeloos figuur, die grove zwendel met ons belastinggeld toelaat.
In het wekelijks overleg tussen W-A v. Oranje Nassau en Mark Rutte zal Weekers zeker ter sprake komen en kunnen ze besluiten hem op basis van art. 47 en 48 van de Grondwet per direct te ontslaan en te vervangen door een geschikter geacht persoon.
Naar verwachting doen beide heren dat niet en verschuilen ze zich achter de Tweede Kamer, die weer weken nodig heeft om een motie van afkeuring aan te nemen.
W-A v. Oranje Nassau en Mark Rutte zijn de belangrijkste personen van de uitvoerende macht, regering, en moeten gewoon regeren. Doen wat het land nodig heeft en dat is nu Weekers direct ontslaan.

Willem-Alexander van Oranje Nassau brengt het land nu al grote schade toe door wanbeleid en moet worden afgezet.
Aan de eed van trouw aan Oranje zijn de zittende Kamerleden met dit grove plichtsverzuim niet meer gehouden. Ze kunnen, nee ze moeten Willem-Alexander van Oranje Nassau afzetten, via een Grondwetswijziging.

Het spreekt vanzelf, dat in de Republiek Nederland de President en de minister-president, op basis van een Presidentieel besluit door beide getekend, Weekers op staande voet zouden hebben ontslagen en een geschikt geacht persoon zouden hebben aangesteld.


Word LID of DONEER

1 opmerking:

Ben Van Herwijnen zei

@Lex
Dit is al vaak genoeg besproken en weerlegd door mij. Je vervalt in herhaling, daarom is je opmerking verwijderd

Een reactie posten